ข่าว

กิจกรรม

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมการตรวจสอบบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

วันที่  29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมการตรวจสอบบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) และประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2...

 นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมการตรวจสอบบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
วันที่ 30 มิถุนายน 2559

กรมการจัดหางานต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางที่มาศึกษาดูงานระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนของกรมการจัดหางาน

วันที่  29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. กรมการจัดหางานต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางที่มาศึกษาดูงานระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนของกรมการจัดหางาน...

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์เป็นประธานการประชุม
วันที่ 30 มิถุนายน 2559

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น การบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

     วันที่  28  มิถุนายน  2559  เวลา  13.00  น.  นายอารักษ์  พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้สัมภาษณ์ประเด็น การบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ณ  ห้องรับรอง...

นายอารักษ์  พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้สัมภาษณ์ประเด็น การบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
วันที่ 29 มิถุนายน 2559

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

     วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในช่วงเวลาต่อไป...

นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
วันที่ 29 มิถุนายน 2559

กรมการจัดหางานเตรียมขยายสิทธิประโยชน์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และทายาท

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศครั้งที่ 2/2559  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศครั้งที่ 2/2559
วันที่ 28 มิถุนายน 2559

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นวิทยากรบรรยาย ประเด็นกระบวนการนำเข้าแรงงานผ่านกลไกบันทึกความเข้าใจทวิภาคี (MOU) กฎกระทรวง/ ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง : ช่องว่างและข้อท้าทายในการดำเนินงาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นวิทยากรบรรยาย ประเด็นกระบวนการนำเข้าแรงงานผ่านกลไกบันทึกความเข้าใจทวิภาคี (MOU) กฎกระทรวง/ ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง : ช่องว่างและข้อท้าทายในการดำเนินงาน...

วิทยากรบรรยาย ประเด็นกระบวนการนำเข้าแรงงานผ่านกลไกบันทึกความเข้าใจทวิภาคี (MOU) กฎกระทรวง/ ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง : ช่องว่างและข้อท้าทายในการดำเนินงาน
วันที่ 28 มิถุนายน 2559

วีดีทัศน์

การเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายและการป้องกันการหลอกลวงคนหางาน

Embedded thumbnail for การเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายและการป้องกันการหลอกลวงคนหางาน

การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต

Embedded thumbnail for การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต

กรมการจัดหางาน ร่วมกับ IM ประเทศญี่ปุ่น จัดส่งคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

Embedded thumbnail for กรมการจัดหางาน ร่วมกับ IM ประเทศญี่ปุ่น จัดส่งคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น