ข่าว

กิจกรรม

ไทย-เมียนมาประชุมระดับวิชาการ กำหนดแนวทางและรูปแบบ เพื่อให้แรงงานเมียนมาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมของคณะผู้แทนไทย ในการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา กับ H.E.U Myo Aung  ปลัดกระทรวงแรงงานการจ้างงานและประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายเมียนมา ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมของคณะผู้แทนไทย ในการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา กับ H.E.U Myo Aung  ปลัดกระทรวงแรงงานการจ้างงานและประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายเมียนมา ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

กรมการจัดหางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไกด์เถื่อนชาวจีนในจังหวัดชลบุรี พร้อมเตรียมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศดำเนินการตามนโยบาย "เขตปลอดการจ้างคนต่างด้าวผิดกฎหมายทำงาน"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  เวลาประมาณ 14.00 น. กรมการจัดหางาน โดยกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ได้ตรวจสอบการทำงานของไกด์สัญชาติจีน...

กรมการจัดหางาน โดยกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ได้ตรวจสอบการทำงานของไกด์สัญชาติจีน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

กรมการจัดหางาน เตรียมหาแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านจุดชำระค่าบริการ (Counter Service)

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านจุดชำระค่าบริการ (Counter Service) เพื่อรองรับมาตรการภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559  ณ...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านจุดชำระค่าบริการ (Counter Service)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

กรมการจัดหางานจัดการประชุมเตรียมการก่อนการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการก่อนการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา (ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทลุง บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการก่อนการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

กรมการจัดหางานจับไกด์เถื่อนชาวจีน ณ สนามบินดอนเมือง

     วันที่10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 14.00 น. กรมการจัดหางาน โดยกองตรวจและคุ้มครองคนหางานเข้าตรวจสอบไกด์สัญชาติจีน ที่สนามบินดอนเมือง ตามที่สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย โดยชมรมมัคคุเทศก์จีนกลางแห่งประเทศไทยได้แจ้งเบาะแสไว้...

กรมการจัดหางาน โดยกองตรวจและคุ้มครองคนหางานเข้าตรวจสอบไกด์สัญชาติจีน ที่สนามบินดอนเมือง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

กระทรวงแรงงานร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านแรงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 10.00  น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

วีดีทัศน์

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

Embedded thumbnail for การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

Smart Job Smart Worker "คิดถึงงาน คิดถึงเรา"

Embedded thumbnail for Smart Job Smart Worker "คิดถึงงาน คิดถึงเรา"

AEC และการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซี่ยน

Embedded thumbnail for AEC และการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซี่ยน