ข่าว

กิจกรรม

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมหาราชวัง

วันที่ 28 เมษายน 2559  เวลา 13.30 น. พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วยนายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน  ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ...

พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วยนายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน  ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมหาราชวัง
วันที่ 02 พฤษภาคม 2559

กรมการจัดหางาน ร่วมกับ สสค.จัดเสวนาทางวิชาการ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กับทิศทางตลาดแรงงาน

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายด้านทิศทางตลาดแรงงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในงานเสวนาทางวิชาการ “...

งานเสวนาทางวิชาการ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กับทิศทางตลาดแรงงาน
วันที่ 02 พฤษภาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ  ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร  ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน...

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ
วันที่ 02 พฤษภาคม 2559

นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ ประเด็น ไปทำงานที่กาตาร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ ประเด็น “ไปทำงานที่กาตาร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย” ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 ดังนี้ 1.  รายการ “สุขแบบไทยใจพอเพียง” ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน...

นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
วันที่ 28 เมษายน 2559

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน บันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน บันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ประเด็น “การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559” ณ ศูนย์ OSS ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยจะนำออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 1...

 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน บันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”
วันที่ 28 เมษายน 2559

รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย  ครั้งที่ 1/2559 โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์...

 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย  ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 27 เมษายน 2559

วีดีทัศน์

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

Embedded thumbnail for การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

ภารกิจการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

Embedded thumbnail for ภารกิจการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

สะดวกสบายจ่ายค่าใบอนุญาตทำงานฯ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

Embedded thumbnail for สะดวกสบายจ่ายค่าใบอนุญาตทำงานฯ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส