ข่าว

กิจกรรม

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงาน ชั้น 9

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 ดังนี้ 1. ประเด็น “มาตรการการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559”     - เวลา 13.00 น. บันทึกเทปรายการ “คุยข่าวสิบโมง”...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงาน ชั้น 9
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 กรมการจัดหางาน   ...

นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

กรมการจัดหางาน ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจไซต์งานก่อสร้าง จังหวัดชุมพร พบลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยชุดตรวจปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่ 2 และ 5 ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร  ...

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยชุดตรวจปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและการค้ามนุษย์ของไทย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 น.  นายอารักษ์ พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมหารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและการค้ามนุษย์ของไทย กับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  คณะผู้แทนจาก Kroger...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและการค้ามนุษย์ของไทย กับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย คณะผู้แทนจาก Kroger ซึ่งเป็นเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และ Rubicon Resource ซึ่งเป็นผู้นำเข้าในสหรัฐฯ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตรวจลงตราคนเข้าเมืองและการขออนุญาตทำงาน ( visa And Work Permit)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คณะทำงานด้านการปฏิบัติงานคนเข้าเมือง)ในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจลงตราคนเข้าเมืองและการขออนุญาตทำงาน ( visa  And...

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คณะทำงานด้านการปฏิบัติงานคนเข้าเมือง)ในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจลงตราคนเข้าเมืองและการขออนุญาตทำงาน ( visa And Work Permit)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นางรัตนาภรณ์ วัชโรทัย จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มผู้ผลิตหนังจรเข้เผือก" ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย...

นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นางรัตนาภรณ์ วัชโรทัย จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มผู้ผลิตหนังจรเข้เผือก" ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการทำงานของกลุ่ม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

วีดีทัศน์

ประเด็น สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

Embedded thumbnail for ประเด็น สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

ประเด็น กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

Embedded thumbnail for ประเด็น กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

สนทนา ประเด็น การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ก่อนหมดเขตวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Embedded thumbnail for สนทนา ประเด็น การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ก่อนหมดเขตวันที่ 29 กรกฎาคม 2559