ข่าว

กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

วันที่ 28 กรกฎาคม  2559 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ 8/2559   โดยมี นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน...

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ 8/2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจับมือกองทัพบกส่งเสริมการมีงานทำแก่ทหารก่อนปลดประจำการ ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM Japan

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น IM Japan และผู้ที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ IM...

นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น IM Japan และผู้ที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ IM Japan ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ IM Japan แก่ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกที่จะปลดประจำการผลัด 2 ก่อนปลดประจำการ 3 เดือน (วันที่ 31 ตุลาคม 2559) จำนวน 500 นาย ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 (ร .1 พัน 1) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน...

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

วันที่ 27  กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00 น. นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551  ณ  ห้องประชุมกองนิติการ  ...

นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

กรมการจัดหางานชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว แก่จัดหางานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่  26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว  ณ ห้องประชุม Executive Operation...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

กกจ. ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2560

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

วีดีทัศน์

ประเด็น การไปทำงานประเทศอิสราเอลโดยรัฐจัดส่ง

Embedded thumbnail for ประเด็น  การไปทำงานประเทศอิสราเอลโดยรัฐจัดส่ง

เตือนนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนรายงานตัวเพื่อขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Embedded thumbnail for เตือนนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนรายงานตัวเพื่อขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ประเด็น สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

Embedded thumbnail for ประเด็น สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา