ข่าว

กิจกรรม

อธิบดีกรมการจัดหางานลงพื้นที่ประชุมจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานประชุมจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง และระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง...

อธิบดีกรมการจัดหางานลงพื้นที่ประชุมจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่เร่ขายอาหาร/เครื่อดื่มบนทางเท้า

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. กรมการจัดหางาน โดยกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3  พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ช่อง 9 และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ...

กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่เร่ขายอาหาร/เครื่อดื่มบนทางเท้า
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางานประชุมเตรียมการคณะผู้แทนไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. นางสาวอัญชลี  สินธุพันธ์  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เข้าร่วมประชุมเตรียมการคณะผู้แทนไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) สมัย 105...

หม่อมหลวงปุณทริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมเตรียมการคณะผู้แทนไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมระดับคณะทำงานไทย-เมียนมา ครั้งที่ 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมระดับคณะทำงานไทย-เมียนมา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน ที่ประชุมได้หารือในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1....

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมระดับคณะทำงานไทย-เมียนมา ครั้งที่ 2
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

อธิบดีกรมการจัดหางานร่วมอภิปรายสถานการณ์แรงงานไทยในสายตาประชาคมโลก ย้ำแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวด้วยการลดผิด เพิ่มถูก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.40 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมอภิปรายในการสัมมนา "สถานการณ์แรงงานไทยในสายตาประชาคมโลก" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสังคมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมอภิปรายในการสัมมนา "สถานการณ์แรงงานไทยในสายตาประชาคมโลก"
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีปิดตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.)ไทย

   วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีปิดตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.)ไทย โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานผลการจัดงาน และนายพรหมโชติ ไตรเวช...

พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีปิดตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.)ไทย โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานผลการจัดงาน และนายพรหมโชติ ไตรเวช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับมอบป้ายตลาดนัดคลองผดุงฯ จากกระทรวงแรงงาน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

วีดีทัศน์

การส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน

Embedded thumbnail for การส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน

การป้องกันและช่วยเหลือคนหางานที่ถูกหลอกลวงจากการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

Embedded thumbnail for การป้องกันและช่วยเหลือคนหางานที่ถูกหลอกลวงจากการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

ทำงานที่กาตาร์ แบบถูกต้องและปลอดภัย

Embedded thumbnail for ทำงานที่กาตาร์ แบบถูกต้องและปลอดภัย