• Web link เว็บลิงค์
  • Information บริการข้อมูล
  • complain ช่องทางร้องเรียน
  • Q&A ถาม-ตอบ
  • FAQ คำถามที่พบบ่อย
  • Download ดาวน์โหลด
  • Job ONE ระบบสารสนเทศกรมฯ
  • Library ห้องสมุดกรม

แรงงานไทยไปต่างประเทศ

TOEA

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ

อ่านต่อ

แรงงานต่างด้าว

Working of Foreign

พิจารณาอนุญาต และดูแลเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว

อ่านต่อ

กองทุนฯ ต่างด้าว

ตลาดนัดแรงงาน

บริหารเกี่ยวกับการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

อ่านต่อ

คนหางาน งานหาคน

DOE JOB

ค้นหาตำแหน่งงาน และสมัครงาน

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน วันพฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2557 อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม Executive Operation Room ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน ร่วมหารือกับมูลนิธิมหาไถ่เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการมีงานทำคนพิการ กรมการจัดหางาน ร่วมหารือกับมูลนิธิมหาไถ่เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการมีงานทำคนพิการ วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ ผู้แทนมูลนิธิมหาไถ่ ณ ห้องประชุมชั้น 14 พร้อมร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยเ...
แถลงข่าวผลการประชุมวิชาการไทย-กัมพูชา แถลงข่าวผลการประชุมวิชาการไทย-กัมพูชา วันอังคาร, 19 สิงหาคม 2557 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน และดร.เส็ง ศักดา  อธิบดีกรมแรงงานกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพราชอาณาจักรกัมพูชาแถลงข่าว สรุปผลการประชุมหา...
สจก. 2 ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงาน สจก. 2 ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ” ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. โดยผู้สนใจส...

ติดต่อกรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

  • สายด่วน : 1694

ช่องทางติดต่อกรม

ติดต่อกรมทาง Social Networks
คุณอยู่ที่: Home