DOE

  • Web link เว็บลิงค์
  • Agent บริษัทจัดหางาน
  • Economics ช่องทางร้องเรียน
  • Q&A ถาม-ตอบ
  • Officer คำถามที่พบบ่อย
  • Officer ดาวน์โหลด
  • Information System ระบบสารสนเทศ
  • Library ห้องสมุดกรม

แรงงานไทยไปต่างประเทศ

TOEA

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ

อ่านต่อ

แรงงานต่างด้าว

Sample image

พิจารณาอนุญาต และดูแลเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว

อ่านต่อ

คนหางาน งานหาคน

DOE JOB

ค้นหาตำแหน่งงาน และสมัครงาน

อ่านต่อ

ตลาดนัดพบแรงงาน

ตลาดนัดแรงงาน

วัน เวลา และสถานที่จัดงานนัดพบแรงงาน

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการจัดระบบแรงงานต่า... วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการด้านการ...

ติดต่อกรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

  • สายด่วน : 1694

ช่องทางติดต่อกรม

ติดต่อกรมทาง Social Networks
คุณอยู่ที่: Home หน้าหลัก