นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย พลเรือตรี ภรเดช คะชา รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เปิดการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับทหารกองประจำการของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ที่นันทอุ
กรมการจัดหางาน ร่วมกับ ตม.ชลบุรี จับผู้แอบอ้างรับพิสูจน์สัญชาติใหัแรงงานกัมพูชา
นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเปิดงาน “จับมือกันไว้ ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี ต
กรมการจัดหางาน ติวเข้มเจ้าหน้าที่ “การปฏิบัติการด้านการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย”
นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้สัมภาษณ์ “ประเด็น “การต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำ  การตรวจสัญชาติ  และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว”  เพื่อเผยแพร่ออกอากาศในรายการ “เช้านี้ประเทศไทย” ทางสถา

 1 2 3 >  Last ›