นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายนำคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (DG Employment) ประกอบด้วย Mr. Lluis Prats (LP), Head of Unit Internation
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมรับฟังสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศและการห
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายในการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 1 2 3 >  Last ›