นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
23-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 24-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 02-950-3630 ต่อ 13-15
29-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 21-02-2017 เวลา 15:04 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง เบอร์ติดต่อ 074-614-141 ต่อ 18
23-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 23-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เบอร์ติดต่อ 02-509-7944
21-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 21-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล เบอร์ติดต่อ 074-722-512-3
21-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 21-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาญจนบุรี เบอร์ติดต่อ 034-561-315 ต่อ 104
20-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 20-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 เบอรติดต่อ 042-412-860-1 ต่อ 21
16-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 16-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เบอร์ติดต่อ 045-614-124 ต่อ 108
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 15-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑตย์ เบอร์ติดต่อ 02-910-0944
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์ เบอร์ต่อติด 056-257-036
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาโคกกลอย เบอร์ติดต่อ 076-460-671 ต่อ 14
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 21-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ห้างสรรพสินค้านราไฮเปอร์มาร์ท เบอร์ติดต่อ 054-716-075-6 ต่อ 20
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก อาคารอเนกประสงค์ มหาลัยนเรศวร เบอร์ติดต่อ 055-283-045-6 ต่อ 110
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ชั้น M สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) เบอร์ติดต่อ 02-422-3916-9 ต่อ 117
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ 039-323-840 ต่อ 4
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เบอร์ติดต่อ 054-887-264
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 21-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด เบอร์ติดต่อ 039-530-840-1
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 044-666-538
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย เบอร์ติดต่อ 055-610-218-9
09-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เบอร์ติดต่อ 02-509-7944
 1 2 3 >