แผนการจัดการนัดพบแรงงาน ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน
13-12-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 13-12-2016 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(สนามหน้าเมือง)
14-02-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 14-02-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช -
11-04-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 11-04-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช -
13-06-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 13-06-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช -
08-08-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 08-08-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช -