แผนการจัดตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ หน่วยงาน สถานที่จัดงาน URL
21-06-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 22-06-2016 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมคุ้มภูคำ
07-06-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 08-06-2016 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์
27-05-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 28-05-2016 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ห้างสรรพสินค้า สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์
22-04-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 23-04-2016 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25-03-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 26-03-2016 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22-03-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 23-03-2016 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏร์ธานี
22-03-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 23-03-2016 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
22-03-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 23-03-2016 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยภาคตะวันออก อี.เทค
22-03-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 23-03-2016 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
22-03-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 23-03-2016 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
22-03-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 23-03-2016 เวลา 16:00 น. กรมการจัดหางาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง