1
1
นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)