ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : FORMOSA TAFFETA CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : วี.อาร์.เอส.แทรเวล คอร์ปอเรชั้น โดย นางสาวปิยรัตน์ เจริญทรัพย์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิค ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชาย 39 คน หญิง 17 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : CHA YAU SPONGE ENTERPRISE CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : เอ็น.ที.เค บิสซิเนส จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิค ผลิตภัณฑ์พลาสติส (ชาย 6 คน)
(จต.2)นายจ้างประเทศญี่ปุ่น : YUMEBITO KYODO KUMIAI โดยบริษัทจัดหางาน : บิ๊กวัน โอเวอร์ซี จำกัด ตำแหน่ง : การผลิตอาหาร (หญิง 6 คน)
(จต.2)นายจ้างประเทศญี่ปุ่น : YUMEBITO KYODO KUMIAI โดยบริษัทจัดหางาน : บิ๊กวัน โอเวอร์ซี จำกัด ตำแหน่ง : พนักงานหล่อพลาสติก(แบบฉีด) (หญิง 4 คน)
(จต.2)นายจ้างประเทศญี่ปุ่น : CVC TOKYO BUSINESS COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัทจัดหางาน : บิ๊กวัน โอเวอร์ซี จำกัด ตำแหน่ง : พนักงานทำระบบกันซึม (ชาย 2 คน)
(จต.2)นายจ้างประเทศญี่ปุ่น : KYODO KUMIAI AJECO โดยบริษัทจัดหางาน : อุดร เอส.เค.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล (2001) จำกัด ตำแหน่ง : การหล่อพลาสติก(งานหล่อพลาสติกแบบฉีด)ชิ้นส่วนยานยนต์ (หญิง 6 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : LUCKY-BRAND INDUSTRIAL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : วี.อาร์.เอส. แทรเวล คอร์ปอเรชั่น โดยนางสาวปิยรัตน์ เจริญทรัพย์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 4 คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : WEI HUNG TOOL CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : ที.เอ็น.วาย.ไทร์นิตี้ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย 9 คน)
(จต.2)นายจ้างโปรตุเกส : VALDESCADAS - EXPLORACAO AGRICOLA SA. โดยบริษัทจัดหางาน : ไทย เวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ตำแหน่ง : คนงานเกษตร(10คน)
(จต.2)นายจ้างไต้หวัน : MERIDA INDUSTRY CO.,LTD. โดยบริษัทจัดหางาน : วี ดรากอน จำกัด ตำแหน่ง : คนงานผลิตชิ้นส่วนจักรยาน(ชาย 22 คน)
(จต.2)นายจ้างประเทศญี่ปุ่น : INTERNATIONAL TECHNICAL SUPPORT COOPERATIVE โดยบริษัทจัดหางาน : ไทยเลเบอร์ซัพลาย จำกัด ตำแหน่ง : พนักงานเชื่อม(การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ)(ชาย 5 ตำแหน่ง)
(จต.2)นายจ้างประเทศญี่ปุ่น : KINKI HUMAN SUPPORT COOPERATIVE โดยบริษัทจัดหางาน : อุดร เอส.เค.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(2001) ตำแหน่ง : การเกษตร(ปลูกต้นหอม,กะหล่ำปลี)(3 ตำแหน่ง)