รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานต่างประเทศ ตำแหน่ง Flight Steward ของบริษัท Singapore Airlines Limited จำนวน 19 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. และบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานต่างประเทศกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะ(Point System)ครั้งที่ 2 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงานต่างชาติ (EPS)
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
สรุปอัตราค่างจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเทศตามประกาศกรมการจัดหางาน