พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

img special event