video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ชี้แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานได้ไม่ผิดกฎหมาย

ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์อยู่ในระดับใด