รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการจัดหางาน

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564  นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  พร้อมด้วย นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน  ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน  ณ  ห้องทำงานชั้น  9  กรมการจัดหางาน