กกจ. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี คนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ

 

กกจ. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี คนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี คนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร  อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ร่วมงาน ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน  ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2564  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากคณะทำงานอำนวยการ จำนวน 1 ชุด และเจ้าหน้าที่จากชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี คนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกจำนวน 5 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธรภาค 1 ตำรวจภูธรภาค 2 ตำรวจภูธรภาค 4 สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน รวมทั้งสิ้น 40 นาย