กรมการจัดหางานประชุมระดับวิชาการไทย-ลาว ในรูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

 

วันที่ 9  กรกฎาคม  2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร  อธิบดีกรมการจัดหางาน  นำคณะผู้แทนฝ่ายไทยประชุมระดับวิชาการไทย-ลาว ร่วมกับ นางอานุสอน คำสิงสะหวัด หัวหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในรูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  โดยมี ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน   โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็น ดังนี้

1. การเตรียมการจัดส่ง/นำเข้าแรงงานรายใหม่เข้ามาทำงานตามระบบ MoU

2. การให้ความช่วยเหลือแรงงานลาวที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการของนายจ้างแรงงาน

3. การให้ความช่วยเหลือแรงงานลาวที่จะกลับประเทศ ผ่านช่องทางที่ถูกต้องและได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ก่อนเดินทางกลับประเทศ

4. การสนับสนุนข้อมูลของแรงงานลาวที่ถูกเลิกจ้างและจะเดินทางกลับประเทศ