อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่คนต่างชาติ  ณ  ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน  โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน  นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง)  และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุม