รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง