อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)  ประจำปี 2564 โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณเสาธงชาติหน้าอาคาร Smart Job Center กระทรวงแรงงาน