อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมแถลงข่าวแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.45 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมแถล่งข่าวแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แถลงข่าว  พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน