รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รับมอบข้าวสารจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รับมอบข้าวสารจากนายจํานงค์ ทรงเคารพ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับบริจาคจากสถานประกอบการและนายจ้างในพื้นที่ฯ จำนวน  2,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน  ณ บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน