อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

 

วันที่ 15  พฤศจิกายน  2564  นายไพโรจน์ โชติกเสถียร  อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  และติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวอรสิรีภัค  ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ