อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับขอการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service)

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับขอการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ณ ห้องประชุม เทียน  อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference