รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

 

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อติดตามผลดำเนินงานโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจSMEs รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ