อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์รายการ “ข่าวเช้าหัวเขียว” ทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565  เวลา 07.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้สัมภาษณ์รายการ “ข่าวเช้าหัวเขียว” ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ประเด็น เริ่มเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ วันที่ 1 ส.ค. 65 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ