รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมงานสัมมนา “คนภาครัฐมิติใหม่ มองไกล ปรับตัวไว ด้วยทักษะแห่งอนาคต”

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมงานสัมมนา “คนภาครัฐมิติใหม่ มองไกล ปรับตัวไว ด้วยทักษะแห่งอนาคต”

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมงานสัมมนา “คนภาครัฐมิติใหม่ มองไกล ปรับตัวไว ด้วยทักษะแห่งอนาคต” โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

สำหรับงานสัมมนาฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเครื่องมือที่ผ่านการวิจัย พัฒนากระบวนการคิดของผู้นำและบุคลากร เพื่อสร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม