ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

 

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส (Mrs. Millicent Crus-Paredes) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย และ คณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ในการนี้นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้ นายภัทรวุธ เภอแสละ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน  พร้อมด้วยนายจำนงค์ ทรงเคารพ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน