รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมให้การต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายเจมส์ แอล เวย์แมน ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือด้านแรงงาน โดยมี นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ และหารือในประเด็น การขจัดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก ความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฯ และประเด็นอื่นๆ เช่น การร่วมกันพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงาน การประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 กระทรวงแรงงาน