ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ให้สัมภาษณ์สดในรายการ NBT มีคำตอบ

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.05 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายจำนงค์ ทรงเคารพ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ให้สัมภาษณ์สดในรายการ NBT มีคำตอบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในประเด็น  : “โค้งสุดท้าย ยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เขตดินแดง กรุงเทพฯ