กรมการจัดหางานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประเด็นด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

 

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ในประเด็น “ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว (OSS) และผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ”