สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชาและคณะ เยี่ยมเยียนแรงงานกัมพูชาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr.Hun Many สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชาและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานตามระบบ MOU ณ โรงงานแปรรูปสุกร (แปดริ้ว) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 26/2 ม.7 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน 500 คนร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการเยี่ยมเยียนแรงงานฯ สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชาและคณะได้รับทราบถึงการดูแลแรงงานฯของทางบริษัทฯว่าปฏิบัติเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล มีโรงอาหาร สถานที่พักผ่อน ชุดฟอร์ม หอพัก มีการประกันอุบัติเหตุ 24 ชม. เป็นต้น ซึ่งสมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชาและคณะมีความพึงพอใจในการดูแลแรงงานดังกล่าว