กกจ.หารือทางการเมียนมา เร่งรัดพิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาในประเทศไทย

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการหารือเพื่อเร่งรัดการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาในประเทศไทย ระหว่างไทย นำโดยนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  นำโดย นาย U Moe Aung Khaing  และนาย U San Maung Oo  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน  ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดคิวเพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานเมียนมา การพิจารณาย้ายศูนย์พิสูจน์สัญชาติฯ การย้ายเครื่องมือ และการพิจารณาจังหวัด/ พื้นที่ที่จะจัดทีมโมบายเคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่จังหวัดที่มีแรงงานจำนวนมาก