อธิบดี กกจ. เยี่ยมศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดตาก

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดตาก ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก และศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดตาก ที่ อ.แม่สอด เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดย รมว.แรงงานมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในวันที่ 25 ธันวาคม 2560