อธิบดี กกจ.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (OSS) 2 แห่ง

 

วันที่ 4 ก.พ.61 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (OSS) 2 แห่งคือ แห่งที่ 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่พลาซ่า และแห่งที่ 2 อาคารเลขที่ 1759/3 ใกล้ห้างบิ๊กซี เพชรเกษม โดยศูนย์ฯ พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เป็นการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

-กรมการปกครอง ทำหน้าที่ในการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ กำหนดเลข 13 หลัก ถ่ายรูปใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ

-กรมการจัดหางาน ทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตทำงาน

-สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำหน้าที่ตรวจลงตรา (Visa) ให้อยู่ในราชอาณาจักร 

-สำนักงานประกันสังคมทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการของนายจ้างที่เข้าประกันสังคม

-กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ หรือผ่านการพิสูจน์สัญชาติกรณีทำงานในกิจการไม่เข้าประกันสังคม หรือกรณีเข้าประกันสังคมต้องซื้อประกันคุ้มครองก่อนเกิดสิทธิประกันสังคม

ทั้งนี้ ศูนย์ OSS จะทำหน้าที่ในการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติสำหรับแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติที่ประสงค์จะเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะตัองมาจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์ OSS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยศูนย์ฯ ตั้งอยู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ และกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง มีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู้อำนวยการศูนย์