รองอธิบดี กกจ. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดภูเก็ต

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดภูเก็ต ณ ศาลาประชาคม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 5 -7 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 602 คน ผู้ติดตาม 7 คน ผลิตบัตรแล้ว 358 ใบ ทั้งนี้ นายสุชาติฯ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคของศูนย์ฯจากหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการภายในศูนย์ฯ และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ