กกจ.ประชุมหาแนวทางดำเนินการกรณีแรงงานต่างด้าวยื่นคำขอภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

 

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการกรณีแรงงานต่างด้าวยื่นคำขอภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10  กรมการจัดหางาน