กรมการจัดหางานส่งแรงงานกลับบ้านช่วงสงกรานต์ที่หัวลำโพง

 

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะร่วมส่งแรงงานไทยกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการส่งแรงงานไทยกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดขึ้น ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งแรงงานไทยกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานไทยที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมเยียนพบปะครอบครัวและทำบุญตามประเพณีสงกรานต์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแจกจ่ายเอกสารแผ่นพับแนะนำภารกิจกรมการจัดหางานเกี่ยวกับการหางาน และการป้องกันการหลอกลวงคนหางาน สมุดโน้ต อาหารแห้ง ขนมขบเคี้ยว ยาดม และน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการจัดหางาน ป้องกันการหลอกลวงคนหางานซึ่งเป็นการให้บริการตามโครงการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย