กกจ. ร่วมส่งแรงงานกลับบ้าน ไป - กลับ สงกรานต์ปลอดภัย ที่บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด

 

วันที่ 10 เมษายน 2561  นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมงาน “ส่งน้องกลับบ้านปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์”เพื่อร่วมรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างและลดการประสบอันตรายและอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี 

บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด เป็นสถานประกอบการที่มีพนักงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวประมาณ 3,000 คน โดยบริษัทฯ ได้นำนโยบายของรัฐบาลเรื่องความปลอดภัยของพนักงานมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของแรงงานต่างด้าวนั้น กระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเตรียมความพร้อมของเอกสารที่จะต้องใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์และกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เมษายน 2561 นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเต็มที่เพื่อให้แรงงานทุกคนได้กลับมาทำงานอย่างปลอดภัย