ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ศูนย์ OSS และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU”

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ศูนย์ OSS และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU”  นำออกอากาศในรายการ Fresh & Fun โดยจันทรา ชัยนาม ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว  FM. 106 MHZ สำหรับวันเวลาออกอากาศจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป