อธิบดี กกจ.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

อธิบดี กกจ.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ประจำอยู่ ณ สจจ.นครราชสีมา สาขาศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 สาขาศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ชั้น LG โดยมี นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมานำเยี่ยมชม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 สาขาศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการรับสมัครงาน ขึ้นทะเบียนคนหางาน รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง คัดรายชื่อผู้สมัครงาน รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ รับขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน แนะแนวให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพและทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยให้บริการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.