อาชีพห้ามแรงงานต่างด้าวทำ

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN ในประเด็นอาชีพห้ามแรงงานต่างด้าวทำ โดยกำหนดออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ ทาง TNN 16 สำหรับวัน เวลาเผยแพร่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป