ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
กระทรวงแรงงานแจง ! คนต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้
บิ๊กบี้ ! สั่งเข้มตรวจสอบนายหน้าเรียกรับเงินค่าตรวจสัญชาติเกินจริง !
ปิดรับชำระเงินค่า Ci และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานกลุ่มใบจับคู่ที่ 7-Eleven
ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
กระทรวงแรงงานเตือน ! แรงงานลาวกลุ่มถือบัตรชมพู รีบไปปรับสถานภาพที่ไอทีสแควร์ด่วน ! ก่อนบัตรหมดอายุ ตั้งแต่ 28 สิงหาคมนี้
สายรถประจำทางที่ผ่านศูนย์รับแจ้งแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร
แผนที่ตั้งศูนย์รับแจ้งแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร
​บิ๊กบี้ ย้ำ ! พร้อมสนับสนุนธุรกิจ SMEs แนะใช้แรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว
​รมว.แรงงานย้ำ! อย่าเชื่อข่าวลือ ! ไม่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีกรอบ
​บิ๊กบี้ ! แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานไม่ผิด
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน
แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
กรมการจัดหางาน รวบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานร้านรับซื้อของเก่าย่านดินแดง 12 คน
กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ 4 แห่ง เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต
​แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมากลับบ้านฉลองสงกรานต์ต้องขอหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางานก่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเดินทาง
การมอบหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางคนงานกัมพูชาท างานต่างประเทศ และบัตรแรงงานกัมพูชา ไปทำงานในต่างประเทศ (OCWC) ให้กับแรงงานกัมพูชาที่พักอาศัยและทำงานอยู่ ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเรื่อง แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าว แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญาจ้างสามารถเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายไหม่ได้ ภายใต้เงื่อนไข 5 กรณี
 < 1 2