ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
กกจ.เผย จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานมากที่สุด
กระทรวงแรงงาน ปลดล็อค งานขายของหน้าร้าน
กกจ.เผย ความคืบหน้าต่ออายุแรงงานต่างด้าว
ก.แรงงาน ชะลอส่งแรงงานไทยไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
ก.แรงงาน ถก Great Wall Motors (GWM) เร่งรัด แผนจ้างงาน ดึงเชื่อมั่นต่างชาติ เผยสถานการณ์ดีครึ่งปีหลัง
ก.แรงงาน ประกาศขึ้นบัญชีแรงงานที่ไม่รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลกระทบถึงสิทธิ กลับไปทำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน ย้ำ ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าว ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 พร้อมเปิดศูนย์ฯ บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพิ่ม 3 ศูนย์
กกจ. คลอดด่วน “ข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วน” รับมือแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19
เอกสารที่ใช้ยื่นเข้าศูนย์บริการ OSS
รมว.แรงงาน มอบ กกจ.ดูแลแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการ ในศูนย์ฯ OSS ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
กกจ. เร่งปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) และการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)
อธิบดีกรมการจัดหางาน และรองอธิบดี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าววันแรก
แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา รีบต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดเชียงใหม่
กกจ. กระทุ้ง ! นายจ้าง เร่งพาแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 มาขอใบอนุญาตทำงาน
จัดหางานจังหวัดตาก ลุยจับต่างด้าวขับรถสามล้อเครื่องรับจ้าง แย่งอาชีพคนไทย
กรมการจัดหางาน เดินหน้าขับเคลื่อน กวดขันแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ล่าสุดจับดำเนินคดีแล้วเฉียด 400 ราย
กำหนดงานอันจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.60
กำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ กรมการจัดหางาน เข้ม kick off ลุยตรวจแรงงานต่างด้าว/สถานประกอบการ ดีเดย์ ! ทั่วประเทศ 27 ก.พ. นี้
เตือน!! นายจ้างและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าวการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ ย้ำ!! ไม่มีการเปิดจดทะเบียน แถมเสียเงินฟรี
 < 1 2 3 4 >