จับ ! ต่างด้าวเพิ่มอีก 2 ราย ทำงานผิดประเภท ผิดนายจ้าง

 

กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทุกศูนย์ฯ ล่าสุดจับเพิ่มอีก 2 ราย ที่จังหวัดสมุทรสาคร กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานผิดประเภท ผิดนายจ้าง 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบการเรียกรับเงินนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในขั้นตอนการตรวจสัญชาติและขออนุญาตทำงานนั้น กรมการจัดหางานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ศูนย์ตรวจสัญชาติทุกศูนย์ฯ ทุกวัน ซึ่งล่าสุดได้เข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์ตรวจสัญชาติจังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่าพบแรงงานเมียนมาทำงานผิดประเภท ผิดนายจ้าง จำนวน 2 ราย โดยขณะตรวจสอบพบกำลังกรอกและจัดเตรียมเอกสารการตรวจสัญชาติให้กับแรงงานเมียนมา ได้รับค่าจ้างเป็นรายคนๆละ 400-500 บาท และยังขายบัตรคิวให้กับแรงงานในอัตราสูงอีกด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร และแจ้งข้อกล่าวหาคนต่างด้าว 2 คน ในข้อหา “เป็นผู้รับอนุญาตให้ทำงานทำงานแตกต่างจากประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ หรือเงื่อนไขในการทำงานตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน” ตามมาตรา 70 โดยคนต่างด้าวดังกล่าวให้การรับสารภาพ และร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ติดตามตัวนายจ้างมาดำเนินคดีต่อไปในข้อหา “ให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน”ตามมาตรา 73 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปสอดส่องเพื่อกำกับควบคุมมิให้มีการขายบัตรคิว เอารัดเอาเปรียบนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการตรวจสัญชาติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว และขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างหรือผู้ใดพบเห็นหรือถูกเรียกรับเงินโดยมิชอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โปรดแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือโทร.สายด่วน 1694