กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานจำนวน 9 แห่ง

 

กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศจำนวน 9 แห่ง เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางาน ของบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน 30 วัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายวรานนท์ ปีติวรรณ  อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศจำนวน 9 แห่ง เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ ได้แก่  1.  บริษัทจัดหางาน เคดีพี อินเตอร์ เชอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1548/2559 เลขที่ 81/20 หมู่บ้านปริญลักษณ์ ถนนนวมินทร์ หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป    2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน รามอินทรานวลจันทร์ ใบอนุญาตเลขที่ น.1317/2556 เลขที่ 3256, 3258 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไป    3.  สำนักงานจัดหางาน สุภาวดี ใบอนุญาตเลขที่ น.1606/2560 เลขที่ 978 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไป    4.  บริษัทจัดหางาน เอ็นพี.สยาม จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1349/2556 เลขที่ 890 ซอยเอกชัย 109 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป   5.  บริษัทจัดหางาน ทรี มังกี้ส์ กรุ๊ป (2511) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1417/2557 เลขที่ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป   6. บริษัทจัดหางาน คุณไทเกอร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1353/2556 เลขที่ 9/1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 หมู่ที่ 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป     7.  บริษัทจัดหางาน มิสค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1363/2556 เลขที่ 2258/287 อาคารริเวอร์ เฮเว่น ชั้น 7 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นต้นไป    8.  บริษัทจัดหางาน ซี วาย ดับบลิว รีซอร์สเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1547/2559 เลขที่ 7/73 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย 42 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และ 9.  บริษัทจัดหางาน ทาเลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1282/2555 เลขที่ 193/53 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานฯและสำนักงานจัดหางานฯ จำนวน 9 แห่งดังกล่าวให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

นายวรานนท์ กล่าวต่อว่า เพื่อป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพควรตรวจสอบข้อมูลของตำแหน่งงานและบริษัทที่จะไปทำงานให้รอบคอบก่อน โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางาน ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02-248-4792 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694