เตือน!! นายจ้างและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าวการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ ย้ำ!! ไม่มีการเปิดจดทะเบียน แถมเสียเงินฟรี

 

จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว  ถึงข่าวการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ ซึ่งขณะนี้ ไม่มีการเปิดจดทะเบียนสำหรับ  แรงงานต่างด้าวใหม่ใดๆ ทั้งสิ้น อย่าหลงเชื่อ..เพราะท่านอาจเสียเงินฟรี หลังมีผู้ตกเป็นเหยื่อแล้วหลายราย

  นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจำนวนหลายรายว่า มีผู้แอบอ้างและปล่อยข่าวเรื่องการเปิดขึ้นทะเบียนสำหรับแรงงานต่างด้าวรายใหม่ พร้อมชักชวนและแจ้งว่าสามารถดำเนินการแทนได้  โดยให้จ่ายเงินเป็นค่ามัดจำการดำเนินการล่วงหน้า  ซึ่งมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโดยการจ่ายเงินค่าดำเนินการ  ไปแล้วจำนวนหลายราย  เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอชี้แจงว่า ขณะนี้รัฐบาลและกรมการจัดหางานไม่มีนโยบายในการเปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่หรือแรงงานต่างด้าวที่เคยได้รับอนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงแต่อย่างใด  จึงขอเตือนไปยังนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว อย่าได้หลงเชื่อข่าวดังกล่าว เพราะท่านอาจเสียเงินฟรี โดยให้ติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนตัดสินใจดำเนินการ  ทั้งนี้ ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  เมื่อมีการจ้างงาน โดยหากแรงงานต่างด้าวออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ  รีบดำเนินการแจ้งออก ภายใน 15 วัน  สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ออกจากงาน จะต้องรีบหานายจ้างใหม่  และแจ้งการเข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ ภายใน 15 วัน เช่นกัน  มิฉะนั้น แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกต่อไป  ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน  ของคนต่างด้าว พ. ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันและเวลาราชการ  โทร. 0-5311-2911-4 หรือ Line ID : @doecmi

 

  ****************************************

Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

Website: www.doe.go.th/chiangmai

Email: cmi@doe.go.th

Line ID: @doecmi