งดจ่ายเล่มใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยน

 

งดจ่ายเล่มใบอนุญาตทำงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 **ของดจ่ายเล่มใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยน