แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ

1. กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง

2. กรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง

เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป