ย้ำเส้นตาย 16 เม.ย. 64 ต่างด้าวเร่งตรวจโควิด และเก็บอัตลักษณ์

 

กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ พาคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติครม.วันที่ 29 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ภายใน 16 เม.ย. 64 ก่อนจองคิวออนไลน์ทำบัตรชมพู 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวแจ้งบัญชีรายชื่อ หรือข้อมูลบุคคลผ่านระบบออนไลน์ สำหรับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้รับการผ่อนผัน ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 ถึง 13 ก.พ. 64 ล่าสุดจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้ว 267,916 คน ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว 62,426 คน ได้รับอนุญาตทำงาน (อนุมัติ บต.48) แล้ว 62,392 คน และทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู/ใบอนุญาตทำงาน) 22,946 คน จากผู้ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อทั้งสิ้น (มีนายจ้าง) 601,004 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 64) โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์ฯ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในวันที่ 16 เม.ย. 64

“ขณะนี้ระยะเวลาที่กำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ พาคนต่างด้าวไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์ฯ เหลืออีกเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 16 เมษายน 2564 และดำเนินการในขั้นตอนถัดไปตามระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้มีสถานะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งกระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าวจำเป็นต้องดำเนินคดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เมื่อคนต่างด้าวได้รับการรับรองผลว่าไม่เป็นโรคโควิด-19 และผ่านการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้ว กลุ่มคนต่างด้าวที่มีนายจ้างต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานในระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64 เพื่อไปจัดทำบัตรหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 64 และกลุ่มที่ยังไม่มีนายจ้าง ต้องมีนายจ้างยื่นขออนุญาตทำงานในระบบออนไลน์ภายในวันที่ 13 ก.ย. 64 และไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ พร้อมรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ก.พ. 65  ซึ่งสำหรับคนต่างด้าวที่แจ้งท้องที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถจองคิวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://nonthaidbkk.bangkok.go.th เพื่อเข้าทำบัตรฯ ณ สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ที่จะเปิดให้บริการงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป ในวันราชการปกติ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 16.00 – 18.00 น. โดยให้บริการไม่เกิน 30 ราย/วัน ส่วนในต่างจังหวัดให้ดำเนินการตามที่ศูนย์บริการการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดนั้น ๆ หรือสถานที่ที่กรมการปกครองกำหนด

“ในขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานจะดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน และคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงาน โดยปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โทษของนายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และไม่ให้จ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี” นายไพโรจน์ฯ กล่าว