รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงแรงงาน

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงแรงงาน

ไฟล์ PDF : Download PDF

ไฟล์ .DOCX : Download DOCX