รมว.แรงงาน​ มอบนโยบายให้ชุดเฉพาะกิจออกปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงาน​ โดยทำควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย​

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน​2564​ ณ​ ห้องประชุม​ เทียน อัชกุล กรมการจัดหางาน​ ชั้น​10​ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าชุดคณะอำนวยการและชุดเฉพาะกิจปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โคโรนา2019 (covid-19)​  จำนวน​ 5 ชุด​  โดยมีพลตำรวจตรีนันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ​ สุโกศล​ ปลัดกระทรวงแรงงาน​ นายไพโรจน์​ โชติกเสถียร​ อธิบดีกรมการจัดหางาน​ และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบนโยบายแก่​หัวหน้าชุดเฉพาะกิจฯ​ ทั้ง​ 5 ชุด​ ซึ่งเป็นชุดที่บูรณาการระหว่างกรมการจัดหางานและผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนที่ชุดเฉพาะกิจดังกล่าว​จะเริ่มออกปฎิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี​กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองและลักลอบทำงาน​ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวดังกล่าว​ รวมถึงผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วประเทศ​ รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อหรือแจ้งข้อมูลบุคคลผ่านระบบออนไลน์​ไว้แล้ว แต่มิได้ไปดำเนินการตรวจโรคโควิด-19 ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล​ และยื่นขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางาน​ ภายในวันที่​ 16​ มิ.ย​ 2564​  โดยให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจทุกชุด​ ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมกลุ่มเป้าหมาย​ดังกล่าว​ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้แก่คนต่างด้าว​และนายจ้าง/สถานประกอบการ​เพื่อมิให้ลักลอบทำงานหรือใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย​ เพื่อเป็นการยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​2019​(covid-19)​ ให้ยุติลงโดยเร็วที่สุด 

ทั้งนี้หากตรวจพบนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี หากผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน