ประกาศๆๆๆการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน ก่อน 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

ประกาศๆๆๆการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน ก่อน 13 กุมภาพันธ์ 2566