ครม.เห็นชอบ ขยายระยะเวลาการให้บริการศูนย์ CI ของทางการเมียนมา 4 จังหวัดต่อเนื่องถึง 13 ก.พ.68

 

ครม.เห็นชอบ ขยายระยะเวลาการให้บริการศูนย์ CI ของทางการเมียนมา 4 จังหวัดต่อเนื่องถึง 13 ก.พ.68
อ่านเพิ่มเติมในรูปแบบ E-Magazine 
ติดตามข่าวสารด้านแรงงานผ่านทางช่องทางอื่นๆได้ที่
https://shorturl.asia/5AWx6